Какво е сертифицирано органично кафе?

news-img-big

Търсенето на органични продукти в България нараства все повече с всяка изминала година. В повечето развити държави, намирането на сертифицирано органично кафе е лесно. За почитателите на органичното кафе в България, Mokaflor предлага екологично чистата линия Chiroscuro Bio Fair Trade. Но какво точно представлява органичното кафе?

Най-общо казано, органичното кафе се отглежда чрез използването на методи, които са съобразени със спецификата на местната околна среда. Био кафетата на Mokaflor са отг;еьдани в екологично чисти ферми, които не използват не използват синтетични пестициди, хербициди и торове.

Предпазването от нежелани вредители става чрез интегрирането на определени видове насекоми и препарати изградени на минерална основа. Пръстта, в която се отглеьда кафето се поддържа плодородна чрез съчетанието на натурални торове и агрономни техники. Предпазването от бурени също става без употребата на пестициди - най-често чрез употребата на механична и физическа обработка.

Тъй като термина „органично“ в някои случай има по-общо значение, което е различно за различните хора, официалното сертифициране на кафето като органично е от огромно значение. То определя кой продукт може и кой не може да бъде определен като органичен. В някои страни това се регулира от правителството. Съществуват и международни организации като Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM).

Кафето, което предмет на справедлива търговия (Fair Trade) и „сенчестото кафе“ също са органично сертифицирани.

Mokaflor Chiaroscuro Органично Кафе - Fair Trade сертификат

Системите за сертифициране на органичното земеделие, в различните държави е различно. Хапример, в Австралия, сертифицирането се прилага само за продукти, предназначени за износ. В Съединените щати, органичното сертифициране се контролира от Националната органична програма.

 В Европейския съюз, правилата са изготвени от Европейския съвет, който е създал етикет за всички органични опаковани стоки, произведени в ЕС. Държавите-членки могат да прилагат свои собствени стандарти и етикети, но те трябва да са съобразени със законодателството на ЕС.

Mokaflor Chiaroscuro Органично Кафе - сертификат

21.06.2015
« предишна статия следваща статия »