Как промените в климата влияят върху производството на кафе

news-img-big

Най-уязвимият икономически сектор

Селското стопанство е най-уязвимият икономически сектор, който пряко е засегнат от климатичните промени наблюдавани през последните години.

В частност, отглеждането на кафе (вторият по големина най-търгуван продукт в света), е сегмент изключително податлив на тези промени, тъй като районите и териториите с надморски височини 1000-1500 м., където се отглеждат най-добрите сортове, са най-засегнати от климатичните катаклизми.

Ако към това добавим, че около 25 милиона фермери по света  зависят от това производство, а всеки трети жител на планетата ни е консуматор на кафе, очевидно проблемът става още по-значим.

Очаква се, до 2050 год. консумацията на кафе да се удвои, докато в същия период, климатичните промени ще засегнат значително производството на сорта Арабика, отглеждан предимно в Латинска Америка.

Прогнози за производството на кафе

Прогнозите са, че производството на тази суровина ще спадне наполовина, а площите засети  с културата ще намалеят с около 80%. Първите резултати от тази прогноза вече са факт - средният добив на зелено кафе в Коста Рика преди около 10 години е било около 14.5 торби от акър, докато днес добивът от същата площ е спаднал до под 10 торби.

Проблемът ще се задълбочи, като се има предвид, че глобалните промени в климата, и по-специално повишаването на средно-дневните температури с около 5-10 градуса, водят до дълги засушавания, заболявания по растенията и увеличаване популацията на вредителите, което  влияе съществено върху качеството на кафето.

Очаквано, това ще доведе  до значително повишаване на неговата цена на международните пазари.

Практически решения за производството на кафе

Големите производители и търговци на кафе в света – Illy, Keurig Green Mountain, Starbucks и други, работят по анализиране на проблемите и вече предприемат стъпки в търсене на практически решения, а именно:

  • селектиране на устойчиви на засушаване и болести сортове кафе
  • изследване на почвите и търсене на възможности за отглеждане на културата в райони на по-ниска надморска височина
  • обучение на фермерите за работа при екстремни климатични ситуации и др. 

Такава програма например, се осъществява от Starbucks в страни-производители на кафе, още от началото на 2013 год. Досега, по тази програма са изградени центрове за подпомагане на фермерите в девет страни, основно в Латинска Америка, а плановете са за разширяване на дейността в още над 15 страни през следващите 10  години.

По информация на Illy Café – кафеената индустрия влага годишно около $ 100 милиона за адаптация към новите климатични условия. За съжаление, тези средства са крайно недостатъчни и представляват едва около 10% от необходимите средства за справяне с негативните тенденции.

Поглед към бъдещето

Очакванията не са оптимистични, но Starbucks вече е формирал фонд от около $500 милиона за справяне с проблемите. Надеждите са насочени към обединение на индустрията за подпомагане на застрашените райони, за нови, задълбочени научни изследвания, ефективно обучение на фермерите, както и култивиране на нови по-издръжливи сортове кафе.

Необходими са общи усилия в търсене на практически начини за преодоляване на  предизвикателствата породени от климатичните промени и спасяването на този значим за световната икономика сектор.

(Статията е подготвена от екипа на Comlink Coffee Shop по материали от списание Time)

06.08.2018
следваща статия »